בדיקת זכאותך להצביע

לוח מועדים לבחירות

 • 19 ינואר
  יום שישי

  הגשת מועמדים לתפקיד ציר מרגע פרסום ספר הבוחרים

 • 19 ינואר
  יום שישי

  פרסום מקומות תחנות קלפי

 • 22 ינואר
  יום שני

  משלוח הודעה לבוחר

 • 22 ינואר
  יום שני

  פרסום רשימת המעומדים לתפקיד ציר

תאריך הבחירות 27.2.18